iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 56 Words in this directory beginning with the letter I.
Idee - Idea
Ien - One
Ien - Someone/One
Ienfâld - Simplicity
Ienheid - Unity
Ienhoarn - Unicorn
Iepen - Open
Iepenbier - Public
Iepenbierje - Reveal
Iepening - Opening
Ier - Vein
Ierdappel - Potato
Ierdbal - Globe
Ierdbei - Strawberry
Ierdbeien - Strawberries
Ierde - Earth
Ierdskodding - Earthquake

Irthbivinge - Old Frisian
Ieren - Veins
Ierlân - Ireland
Ierpel - Potato
Ierpels - Potatoes
Iersk - Irish
Iet - Ate
Ik, hy, sy, it
Ieten - Ate
Wy, jim, sy, jo
Ietst - Ate
Ieu - Century
IIkhoarntsje - Squirrel
IIs - Ice
IIsbear - Polar bear/Icebear
IIsberch - Iceberg
IIspegel - Icecicle
IIstiid - Ice age
Ik - I
'Ik' is from Old Frisian and is not a Dutch influence
Imitaasje - Imitation
Immen - Someone
In - An/A
'n - Shorter
In bytsje - A bit
In protte - A lot
In soad - A lot
Ingel - Angel
Angel - Old Frisian
Ingelân - England
Ingelsk - English

Ingelske - Adjective
Ingeltsje - Ladybug/Ladybird
Inketfisk - Squid/Octopus
Is - Is
Hy, sy, it
Isolaasje - Isolation
It húske - Toilet
Itaalje - Italy
Italiaansk - Italian
Ite - Eat
Wy, jim, sy, jo
Iten - Food/Meal
Itensiede - Cooking food
Itselde - The same
Ivich - Eternal/Forever

Ivige - Adjective
Izer - Iron
Izeren lûkbealch - Train


Submit a Word